icon5-B

Borsa d’habitatge

A la Fundació Hàbitat 8 Impuls estem creant una borsa d’habitatge social que faciliti la integració plena de persones en risc d’exclusió social i amb especial dificultat a accedir a un habitatge digne.

icon2-B

Hàbitat TV

Un canal de producció audiovisual “per conèixer el nou model de societat del futur, que ja és present.”

icon3-B

Foment del cohabitatge

L’objectiu d’aquest programa és fomentar i promoure la implantació del model d’habitatge cooperatiu en totes les seves formes jurídiques i normalitzar la seva existència.

icon4-B

Hàbitat saludable

Fem compatible l’exercici d’una arquitectura de qualitat, amb la salut dels seus ocupants i el respecte pel medi ambient.

icon1-B

Observatori de l’hàbitat

Volem facilitar una reflexió interdisciplinària, transversal i profunda entorn l’hàbitat per tal de crear nou coneixement i denunciar les problemàtiques socials en aquest àmbit.