Advocat i economista, especialitzat en finances i comptabilitat, amb experiència en empreses internacionals del sector financer. Actualment dirigueix un buffet jurídic especialitzat en finançament de projectes i la Fundació Ritort, una entitat sense ànim de lucre que assessora el llançament i consolidació de projectes.