A la Fundació Hàbitat 8 Impuls comptem amb un equip multidisciplinar que ens permet tenir una diversitat de visions i coneixements clau tant en el procés de creació de projectes de pensament i sensibilització, com en el de suport i acompanyament a projectes en hàbitat integral, cooperatiu i comunitari.

El seguiment de les accions que s’activen des de i a través de la Fundació es realitza a través del seu òrgan consultiu i de participació format per tècnics experts i especialistes principalment en el camp de l’arquitectura: El Consell de l’Hàbitat, Sa, Sostenible i Saludable

L’equip tècnic

ROSA PANADÉS, direcció

Projectes socials

rpanades@habitat8impuls.cat

Doctora en Sociologia (University of Greenwich)

TONI SOLANAS

Sostenibilitat i Salut

tonisol@coac.net

Arquitecte membre de la Xarxa la Pera

NAMAR ALIMBAU

Comunicació

nalimbau@habitat8impuls.cat

Formació en Pedagogia (UAB)

PATRICIA GONZÁLEZ

Dinamització social

pgonzalez@habitat8impuls.cat

Formada en salut (Medicina UAB), permacultura (CDP) i medi ambient

INGO VON SUNDAHL

Gestió d’Hàbitat TV

ingo@habitattv.cat

Sociòleg