Directora de comunicació de Cohousing Barcelona SCCL i relaciona amb els socis
Directora de comunicació de Cohousing Barcelona SCCL i relaciona amb els socis