Foment del cohabitatge

L’objectiu d’aquest programa és fomentar la implantació del model d’habitatge cooperatiu en totes les seves formes jurídiques i normalitzar així, la seva existència. El 2016 es va crear, responent a aquest objectiu, Cohousing Barcelona SCCL , entre d’altres cooperatives.

Oferim suport tècnic, gestió econòmica i formació ajustats a les característiques i necessitats de cada grup. L’apoderament i participació de les persones sòcies i futures usuàries és essencial en el desenvolupament dels nostres projectes.

Què és el Cohabitatge o Cohousing?

El Cohousing és un model d’habitatge de convivència col·laborativa que fomenta la vida en comunitat, a través de l’autogestió participativa d’espais i serveis comuns —com el menjador, la bugaderia, la biblioteca, i altres—, reservant els espais privats i d’intimitat de cada unitat familiar. El model de cohabitatge que defensem encaixa en l’economia social i circular, i el constructiu en la sostenibilitat i la salut.

«Posant les persones al centre construïm comunitats més resilients» Patricia González, dinamitzadora social de la Fundació

El programa

El programa «Impuls a l’hàbitat cooperatiu» és un espai de trobada per persones i entitats que vulguin formar-se i rebre suport en processos de constitució de noves iniciatives cooperatives en el sector de l’habitatge en general, del cohabitatge en particular i de tot el que se’n deriva.

Apostem per l’Economia social i solidària

 • Fomentant la creació de noves empreses de l’economia social
 • Visibilitzant l’economia social i cooperativa en el sector de l’habitatge
 • Facilita eines, recursos i serveis
 • És un Punt d’informació sobre economia social i cooperativa
 • Fa l’acompanyament a mida
 • Impartim formació especialitzada
 • Organitzem Jornades i tallers

A qui està adreçat el programa?

 • Emprenedors/es
 • Entitats de l’economia social
 • Empreses
 • Centres educatius
 • Consultories, gestories i assessories
 • Ciutadania en general

Impuls de cohabitatge en cessió d’ús

Donem suport a les administracions locals i altres institucions en l’impuls del model de cohabitatge en cessió d’ús, dissenyant projectes amb l’objectiu d’implantar aquest model.

El 2020, Cohousing Barcelona, cooperativa impulsada per la Fundació Hàbitat 8 Impuls, va guanyar un concurs públic per l’ús d’un solar a Trinitat Nova. Un nou projecte neix: La Quinta Força

ADMINISTRACIONS I AJUNTAMENTS!!!!

Teniu interès en desenvolupar un projecte de cohabitatge en cessió d’ús al vostre municipi?

Facilitem la transformació de patrimoni a projectes d’habitatge cooperatiu

Per reflexionar:

D’on venim? Quin és el nostre patrimoni històric? Com el conservem? Com el rehabilitem? Escala Humana fa un repàs a la nostra història, donant importància a les construccions que han sigut testimonis de la mateixa. https://www.rtve.es/alacarta/videos/escala-humana/donde-venimos/5724599/

Espai Transmissor del Túmul de Seró, Lleida. Fotografia d’Aitor Estevez

Estàs interessat/ada en rehabilitar una construcció de la teva propietat?