Economista. Coordinadora de la Comissió per una Economia social del Col·legi d’Economistes de Catalunya. La seva dedicació professional ha estat compartida entre la administració pública com funcionaria especialitzada en els sistemes d’informació i atenció al ciutadà i la docència sobre organització i gestió a diferents universitats. He participat com experta de l’AECID en projectes a America Latina d’Atenció al Ciutadà.