Llicenciat en Dret (UAB), Màster en Dret del Treball i de la Seguretat Social (UB), Diplomat en Pràctica Jurídica (ICAB) i Diplomat en Direcció i Gestió de les PYME (UOC). Advocat especialista en diferents àmbits del dret i Agent de la Propietat Immobiliària (API). Va ésser secretari tècnic de la Federació de Cooperatives de Consumidors de Catalunya, col·laborant, també, com a assessor jurídic, amb la Confederació de Cooperatives de Catalunya i Consell Superior de Cooperatives de Catalunya..