46 anys i pare de familia. Arquitecte de formació, amb experiència en l’exercici lliberal de la professió (10 anys amb despatx propi), així com també des de l’admininstració pública (arquitecte municipal a El Pla del penedès 2012-2016) com en la docència (professor universitari a UPF i URL 2007-2011), passant per la direcció com a COO d’una promotora immobiliària mitjana de Barcelona (2011-2012). L’any 2012 amplio camp de visió professional en iniciar el meu exercici com a project manager en inv